HållbarhetVi som företag står upp för goda värderingar och stödjer globalt hållbarhetsarbete.


Vi vill gärna arbeta med kunder som kan bidra till att vi når målen.

 

Megatrendernas produkter och digitaliseringsmöjligheterna måste ofta kopplas samman med var världen är på väg för att skapa störst värde i kedjan. Men behöver det vara på bekostnad av naturen? 


Barbless betyder hullingslös - det innebär att vårt fotavtryck (footprint) på jorden ska vara harmlöst, så litet som möjligt och eftertänksamt.


Vi vill skapa så miljövänliga produkter och tjänster som det går med så

låg energiåtgång som möjligt i hela leverantörs- och

distributionskedjan.