Affärsutveckling & Marknadsföring

genom


Strategi | Taktik

Form | Design | Webb | Film  


till


företag som har en begränsad budget

De flesta av oss skapar i vardagen. Vi förändrar, vi förbättrar, vi utvecklar, vi trivs.

Vi inom Barbless är personer som just har gjort det, i många många år. Vi har skapat och vill fortsätta skapa saker som fungerar, som är hållbara, och som håller längre. Just skapandet är lockande. 


Det finns nog en konstnär inom oss.

UPPSTARTSMÖTE


0 kr. 

MARKNADSPLAN


Från 10 000 kr 

NULÄGESANALYS


0 kr. 

AFFÄRSPLAN


Från 10 000 kr 

Uppkopplad

Jobba

Avkopplad

Planera

Presentera

Fortsätta utveckla

HållbarhetVi som företag står upp för goda värderingar och stödjer FN’s arbete.


Vi vill gärna arbeta med kunder som kan bidra till att vi når målen.

 

Megatrendernas produkter och digitaliseringsmöjligheterna måste ofta kopplas samman med var världen är på väg för att skapa störst värde i kedjan. Men behöver det vara på bekostnad av naturen? 


Barbless betyder hullingslös - det innebär att vårt fotavtryck på jorden ska vara harmlöst, så litet som möjligt och eftertänksamt.


Vi vill skapa så miljövänliga produkter och tjänster som det går med så

låg energiåtgång som möjligt i hela leverantörs- och

distributionskedjan.