Affärsutveckling


Hållbar affärsutveckling handlar om att skapa en affärsverksamhet som både är ekonomiskt framgångsrik, miljömässigt och socialt hållbar. Det är en viktig fråga för företag i alla branscher, eftersom det både är en ekonomisk möjlighet och en moralisk skyldighet.


För att skapa hållbar affärsutveckling behöver företag ta hänsyn till tre olika dimensioner:


  • Miljömässig hållbarhet innebär att företagen minskar sin negativa påverkan på miljön. Det kan göras genom att minska utsläpp av växthusgaser, minska resursförbrukningen och förbättra avfallshantering.


  • Social hållbarhet innebär att företag skapar positiva sociala effekter. Det kan göras genom att erbjuda bra arbetsvillkor, bidra till lokalsamhället och främja mänskliga rättigheter.


  • Ekonomisk hållbarhet innebär att företagen är lönsamma och kan överleva på lång sikt. Det är viktigt att hållbarhetsarbetet inte leder till att företagets konkurrenskraft försvagas.


Hållbar affärsutveckling: 


  • Företag kan investera i hållbar teknik och produktionsprocesser. Det kan till exempel handla om att byta till förnybara energikällor, minska transporterna eller använda mer återvunna material.


  • Företag kan ändra sin affärsmodell för att bli mer hållbara och för att öka sin konkurrenskraft. Det kan till exempel handla om att erbjuda tjänster istället för produkter, produktutveckling eller att fokusera på reparation, service och återbruk.


  • Företag kan engagera sig i socialt ansvarstagande. Det kan till exempel handla om att donera till välgörenhet, stödja lokalsamhället eller främja mångfald och inkludering.


Hållbar affärsutveckling är en komplex fråga som kräver ett helhetsgrepp. Det är viktigt att företag har en tydlig strategi och att de arbetar med hållbarhet på alla nivåer i företaget.


Vår affärsutveckling tillsammans med våra kunder:


  • Börja med en genomlysning av företagets nuvarande hållbarhetsläge. Vad är företagets styrkor och svagheter? Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna och hur kan vi vända våra utmaningar till möjligheter?


  • Sätt upp tydliga mål och riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Målen ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.


  • Utveckla en handlingsplan för hur målen ska nås. Planen ska vara realistisk och genomförbar.


  • Skapa en kultur av hållbarhet i företaget. Alla medarbetare ska vara involverade i hållbarhetsarbetet.


Hållbar affärsutveckling är en investering i framtiden.

Det är ett sätt att skapa en mer hållbar värld och att stärka företagets konkurrenskraft.


På Barbless arbetar vi med hållbar affärsutveckling - kontakta oss för ett första möte!

Gör mer för mindre

UppkoppladVi är uppkopplade i vår vardag och vill prisjämföra. Barbless vill ge bra valuta för pengarna och leverera bra tjänster till våra kunder till rätt pris. 

MedspelareVi är vana att arbeta i team. Vi är ofta en del av en lösning och i vissa fall hyr vi ut konsulter i projekt som behöver en dedikerad kraft på en avdelning under en längre tid.


FrihetVi älskar frihet och möjligheten att jobba varsomhelst. Tillsammans med dig som kund kan vi skapa varsomhelst. 


Vi gör det vi skaVi tycker om att leverera. Allt annat är tabu. Kreativiteten ska flöda men det är alltid resultatet som räknas. 

TillgänglighetBehöver du hjälp med något fort så finns vi där, behöver du ha något utfört en viss tid på dygnet så går även det att lösa. 


Verkstad för rätt summaGe oss ett uppdrag så ska vi se till att leverera en lösning som passar er budget.